پیغام خطا

Notice: Undefined offset: 1 در counter_get_browser() (خط 70 از /home/razavimet2/domains/razavimet.ir/public_html/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).
چاپ

بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و خروجی مدل‌های هواشناسی طی ساعات بعدازظهر نشان دهنده افزایش شدت وزش باد بوده که در پاره‌ای نقاط رخداد پدیده گرد و خاک دور از انتظار نمی باشد. همچنین از اواخر وقت امشب بخصوص برای مناطق شمالی استان افزایش تدریجی ابر با احتمال مه صبحگاهی پیش بینی و روند افزایش دمای هوا نیز از فردا آغاز می گردد.

بر این اساس:

                                                                                                                          پیش بینی وضعیت جوی استان

 

شنبه 1396/07/29 (از ساعت 00 تا 24)

یک شنبه 1396/07/30 (از ساعت 00 تا 24)

دوشنبه 1396/08/01 (از ساعت 00 تا 24)

سه شنبه 1396/08/02 (از ساعت 00 تا 24)

نواحی شمالی

کمی تا قسمتی ابری پاره ای نقاط وزش باد نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک اواخر وقت بتدریج افزایش ابر

قسمتی ابری تا ابری ارتفاعات با احتمال مه صبحگاهی، وزش باد بعدازظهر کاهش ابر

صاف تا قسمتی ابری پاره‌ای نقاط وزش باد نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک

صاف تا کمی ابری پاره‌ای نقاط وزش باد نسبتاً شدید

نواحی مرکزی

صاف تا قسمتی ابری پاره‌ای نقاط وزش باد نسبتاً شدید با احتمال گرد و خاک اواخر وقت افزایش ابر

قسمتی تا نیمه ابری در پاره‌ای نقاط غبار صبحگاهی، وزش باد بتدریج کاهش ابر

صاف تا قسمتی ابری بعدازظهر پاره‌ای نقاط وزش باد نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک

صاف پاره‌ای نقاط وزش باد نسبتاً شدید

نواحی جنوبی

صاف تا کمی ابری پاره‌ای نقاط وزش باد نسبتاً شدید همراه با گرد و خاک

صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد

صاف تا کمی ابری بعدازظهر افزایش شدت باد همراه با گرد و خاک

صاف پاره‌ای نقاط وزش باد نسبتاً شدید

شهرستان

مشهد

صاف تا قسمتی ابری بعدازظهر وزش باد نسبتاً شدید با احتمال گرد و خاک اواخر وقت افزایش ابر

کمی تا نیمه ابری با غبار صبحگاهی بتدریج صاف همراه با وزش باد

صاف تا قسمتی ابری بعدازظهر افزایش باد همراه با گرد و خاک

صاف همراه با غبار صبحگاهی بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید

کمینه دما

بیشینه دما

کمینه دما

بیشینه دما

کمینه دما

بیشینه دما

کمینه دما

بیشینه دما

7

23

7

24

9

25

8

23

 

   گزارش وضع هوا در 24 ساعت گذ شته :  فریمان با کمینه دمای 2 درجه سلسیوس سردترین و سرخس با بیشینه دمای 27 درجه سلسیوس گرمترین شهرهای استان خراسان رضوی بوده‌اند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای شهر مقدس مشهد بترتیب 7 و 25 درجه سلسیوس بوده است. همچنین بیشترین شدت وزش باد از ایستگاه هواشناسی باخرز بمیزان 32 کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

                 

                                            پیش بین مسئول : آیدا فاروقی                                                                                 رئیس اداره پیش بینی : یحیی قاینی پور    

پیش بینی هفتگی